28 Feb 2014

Decay-collection

My fascination with old stuff continues ..
--
Mijn fascinatie met oude spullen gaat verder ...


A few years ago (in my 3th-bachelor-year) I started on Decay
Decay
is a collection about the decay-process of objects vs. the new and industrial.

--

Enkele jaren geleden (tijdens mijn derde bachelorjaar) starte ik Decay
Decay is een collectie waarbij het verval-proces van objecten centraal staat en tegenover het nieuwe en industriële gezet wordt.


"Plus belle que la beauté est la ruine de la beauté"
--
more beautiful than beauty is the ruin of beauty


Brooch pin, 2011 - silver, book ribbon
The collection was (supposed to be) my bachelor-graduate-project, but I only managed to finish just a few pieces (and not very well at that). This year however I would like to continue the story :)

--

De collectie was (bedoeld als) mijn bachelor-project maar kwam dat jaar niet verder dan slechts enkele (slecht) afgewerkte stuks. Dit jaar echter ga ik hiermee verder!

Brooch, 2011 - silver, rusty cupcake form


So soon: more Decay-work coming up!
& getting ready for the local KWAK 2014 exhibition

--

Snel meer Decay-werk!
& alles klaarmaken voor de lokale KWAK 2014 tentoonstelling (hopelijk krijg ik alles tijdig af)

grts, J

No comments:

Post a Comment